D3 - Средство для мытья посуды

Шампунь для посуды

Разработано для ежедневного мытья посуды вручную с обильной пеной, высоким содержанием активных ингредиентов и нейтральным моющим средством. Это высококонцентрированное и качественное средство, которое эффективно как в жесткой, так и в мягкой воде. Концентрированное моющее средство быстро разрушает масло и остатки пищи, формула с высокой пеной позволяет легко ополаскивать, не оставляя следов. Продукт имеет нейтральный pH. Обильно пенится и защищает мягкость рук, концентрированная формула обеспечивает экономное использование.

Инструкция по применению: 5-10 мл моющего средства растворяют в 8 литрах воды для стандартных посудомоечных машин или 15-20 мл моющего средства растворяют в 15 литрах воды для мытья кастрюль. Для более эффективного использования продукта рекомендуется использовать горячую воду. После стирки смойте чистой водой.

Меры предосторожности: Не проливать на пол. Избегать зрительного контакта.

Условия хранения: Хранить вертикально, в закрытой заводской таре, в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и мороза, при температуре 10-40 ° С. Не используйте упаковку для других целей.

Здоровье и безопасность: Хранить в недоступном для детей месте и пищевых продуктах. При проглатывании вредно для здоровья. В этом случае немедленно обратитесь к врачу. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды в течение 15 минут и немедленно обратиться к врачу. Дополнительные сведения см. В паспорте данных безопасности.

Срок годности: 3 года.

Дата производства: 30.11.2020

  • 1Lt, 5Lt lt.

Laric Chemical H21 təmizləyici və dezinfeksiya konsentratı:

İstifadə sahəsi:

H21 səthləri təmizləmək və dezinfeksiya etmək üçün geniş istifadə sahəsinə malik biosid tərkibli yüksək təsirli vasitədir.
H21 yemək sahələridə daxil olmaqla döşəmələri, divarları, maşın və avadanlıqları təmizləmək üçün idealdır. Yüksək dərəcədə səth təmizlənməsi tələb olunan yerlərdə, məsələn: yeməkxanalarda, sanitar qovşaqlarında, xəstəxana, məktəb, otel və istirahət mərkəzlərində səthlərin təmizlənməsi və dezinfeksiya edilməsi üçün istifadə edilir.
H21 uzunmüddətli (konsentrasiyadan asılı olaraq 12 – 48 saat) dezinfeksiyaedici təsir göstərir.
H21 aşındırıcı deyil və buna görə də həssas sinklənmiş və alüminium səthlərdə tətbiq etmək üçün uyğundur.

İstifadə qaydaları:

Ümumi təmizlik və dezinfeksiya üçün aşağıdakı həll nisbətləri tövsiyə olunur:
• Az çirklənmə üçün 1:50 nisbətində həll edilir (1 Lt suya – 20 ml)
• Orta çirklənmə üçün 1:30 nisbətində həll edilir (1 Lt suya – 30 ml)
• Ağır çirkləri və sürtkü yağlarının aparılması üçün 1:10 nisbətində həll edilir (1 Lt suya – 100 ml). Qeyd: Bu konsentrasiyada istifadə etdikdən sonra səthələr su ilə yuyulmalıdır.
H21 yüksək və ya aşağı təzyiqli sprey, pol ağacı, süngər və ya parça ilə tətbiq oluna bilər.